Niezwykle skromny człowiek, pracowity, szanujący drugą osobą, chętnie niosący pomoc. W taki sposób komentowali osobę Tadeusza Drozdowskiego uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Pieszycach, którzy licznie przybyli do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury. Uroczysta sesja Rady Miejskiej odbyła się w czwartek, 27 kwietnia 2017 r., a jej głównym punktem było wręczenie tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce i tytułu dla Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce. Pierwsze wyróżnienie otrzymała firma ECO Ekologiczne Centrum Odzysku, natomiast tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce odebrał jej właściciel, Tadeusz Drozdowski.

Tadeusz Drozdowski

Pan Tadeusz Drozdowski urodził się 20 września 1943 roku w Dryszczowie, które znajdowało się na terytorium Polski, a obecnie przynależy do Ukrainy. Jako trzyletni chłopiec przyjechał wraz z rodzicami na Dolny Śląsk i od 71 lat jest mieszkańcem Pieszyc.

Od 1972 roku Pan Tadeusz Drozdowski jako przedsiębiorca prowadził firmę transportową. Wiatach 1988 - 1991 przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczął interesować się branżą recyklingu.

Po powrocie do kraju, w 1992 roku rozpoczął działalność gospodarczą, prowadząc własną firmę - Zakład Usług Komunalnych w Pieszycach, który obecnie zatrudnia ponad 100 pracowników. Prawidłowy rozwój Zakładu oraz poszukiwanie kolejnych kierunków działania stał się inspiracją do utworzenia przez małżonków Tadeusza i Marię Drozdowskich Firmy Drozd - Trans sp. z o.o., która powstała w 2006 roku i realizuje zadania z zakresu budownictwa ogólnego i inżynierii lądowej oraz zagospodarowania terenów zielonych. Obecnie jest to firma rodzinna.

W grudniu 2012 roku zakończył budowę Ekologicznego Centrum Odzysku Odpadów „ECO Bielawa". Zakład zajmuje się przetwarzaniem odpadów komunalnych w mechaniczno - biologicznym procesie i zatrudnia obecnie około 50 osób.

Kolejną prowadzoną z sukcesem firmą jest „ZEC" Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Spółka „ZEC" na terenie Dzierżoniowa jest największym i najważniejszym dostawcą ciepła dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Należy również podkreślić, że Pan Tadeusz Drozdowski jest na naszym terenie przedsiębiorcą zatrudniającym największą liczbę pracowników, zarówno z terenu Gminy Pieszyce, jak również z gmin ościennych.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność charytatywna Pana Tadeusza Drozdowskiego w zakresie wspierania finansowego imprez okolicznościowych, które odbywają się na terenie Gminy Pieszyce. Chętnie współpracuje i pomaga pieszyckim placówkom oświatowym, fundacjom, stowarzyszeniom. Środki zawsze przekazywane są celowo na konkretną pomoc potrzebującym. Wielokrotnie wspierał remonty obiektów sakralnych na terenie naszej Gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe osiągnięcia zawodowe Pana Tadeusza Drozdowskiego oraz jego działalność dla dobra lokalnej społeczności, Rada Miejska Uchwałą Nr XXXI/219/2017 z dnia 29 marca 2017 r. nadała Panu Tadeuszowi Drozdowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce.

<<< Galeria zdjęć z uroczystej Sesji Rady Miejskiej >>>

Uchwała Nr XXXI/219/2017
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce
CZYTAJ >>>