Wniosek o nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Panu Janowi Janeczkowi burmistrz Mirosław Obal przedstawił 15 sierpnia 2007 roku w dzień, który w wolnej Polsce obchodzony jest jako Święto Wojska Polskiego.

janeczek2

 Jan Janeczek urodził się 5 listopada 1913 roku w Łaziskach, zmarł 21 lipca 2008 r. w Pieszycach. W wieku 26 lat został powołany do Wojska Polskiego. Zmobilizowany do 84. Pułku Strzelców Poleskich walczył w Wojnie Obronnej w 1939 roku. Blisko 50 lat mieszkał w Pieszycach. Za swoje dotychczasowe zasługi dla kraju i swojej „Małej Ojczyzny” otrzymał szereg odznaczeń i medali:
• medal za udział w Wojnie Obronnej w 1939 roku,
• medal za zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Rzeczpospolitej Polskiej,
• tytuł Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Przez całe swoje życie Pan Jan Janeczek prowadził aktywną pracę społeczną na rzecz Kombatantów.

Rada Miejska Pieszyc Uchwałą z 12 października 2007 roku przyznała Janowi Janeczkowi Tytuł Honorowego Obywatela Pieszyc. Wręczenie Aktu Nadania Tytułu odbyło się podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. Uroczysta sesja Rady Miejskiej (9 listopada 2007 r.) odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1. W sesji uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Pieszycach oraz przedstawiciele Rady Powiatu z przewodniczącym Mateuszem Cegiełką, przedstawiciele pieszyckiej oświaty i prezesi pieszyckich przedsiębiorstw. Jednym z punktów uroczystej sesji przygotowanej przez przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Kondrata było przedstawienie przez burmistrza wszystkim przybyłym gościom dokonań Pana Jana Janeczka. Wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, oparty na poezji Adama Lizakowskiego, był swoistym dopełnieniem prezentacji. Dzięki uczniom sesja Rady Miejskiej stała się pouczającą lekcją historii Polski i naszej „Małej Ojczyzny” – Pieszyc.
Wręczenie Aktu miało niezwykle uroczysty charakter. Zarówno przewodniczący Rady jak i Honorowy Obywatel nie kryli wzruszenia. Liczne gratulacje, kwiaty i życzenia składane Panu Janeczkowi poprzedziło wspólne odśpiewanie „Dwieście lat”, gdyż w poniedziałek poprzedzający uroczystości (5 listopada) Pan Jan skończył 94 lata i w tym przypadku tradycyjne „sto lat” to już za mało.

janeczek3

Uchwała Nr XI/68/2007
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 12 października 2007 roku 
w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce
CZYTAJ >>>
Uzasadnienie >>>