W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)

Rozporządzenie weszło w życie 10 maja 2016 r.

- WZÓR - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

- WZÓR - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego