Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

250/6

KW SW1D/ 00047264/1

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe na zbiegu ulic Ogrodowej i 1 Maja

OPIS:

działka gruntu zabudowana wolnostojącym parterowym pawilonem handlowym o pow. użytkowej 29,25 m2. Pawilon wykonany ok. 1930 r. w technologii drewnianej. W miernym stanie technicznym.

Nieruchomość posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytek: Bi

0.0130

U.4 – usługi ogólne(1)

50.000,-

5.000,-

1000

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  24 sierpnia 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>