Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

271

KW działki

SW1D/00038344/0

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. Sanatoryjna budynek nr 9

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 6, położony na II piętrze o pow. użytkowej 10,50 m2, udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 7,85%. Stan techniczny lokalu niski.

737

(udział 7,85%- 57,85 m2)

MS.14– teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności(1)

14.000,- zł

1.400,-

  • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  17 sierpnia 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>