Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

327/1

KW działki

SW1D/00033109/6

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3, położony na II kondygnacji na I piętrze-poddaszu

o pow. użytkowej 81,12m2, plus pomieszczenie przynależne: komórka 15,60 m2 udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 42,19%. Stan techniczny lokalu średni.

Położenie

Gmina Pieszyce, Piskorzów 43, obręb Piskorzów

1086

(udział %- 451,19 m2)

2-MNU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej(1)

129.000,- zł

12.900,-

  • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: 

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  23 grudnia 2021 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

Szkice >>>