Ogłoszenie nr 23/2022 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

250/6

KW SW1D/ 00047264/1

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe na zbiegu ulic Ogrodowej i 1 Maja

OPIS:

działka gruntu zabudowana wolnostojącym parterowym pawilonem handlowym o pow. użytkowej 29,25 m2. Pawilon wykonany ok. 1930 r. w technologii drewnianej. W miernym stanie technicznym.

Nieruchomość posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytek: Bi

0.0130

U.4 – usługi ogólne(1)

50.000,-

5.000,-

1000

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  24 sierpnia 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

Ogłoszenie nr 21/2022 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

208/13

KW SW1D/ 00016045/4

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Stadion

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: dr,

0.0098

MN.18 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna(1)

10.065,-(2)

1.000,-

930

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości odbyły się:  I – 22.03.2022 r. (zakończony wynikiem negatywnym), II -26.04.2022 r. (zakończony wynikiem pozytywnym)

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

Działka numer ewidencyjny 208/13 ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania wynikający z wielkości i cech geometrycznych działki została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przylegających do przedmiotowej działki tj. działek numer: 206, 208/10, 208/4, 208/5 i 208/6

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  18 sierpnia 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

Ogłoszenie nr 20/2022 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

72/4

72/5

72/6

72/7

KW SW1D/ 00050164/4

 Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce obręb Dolne

Opis:

Działki gruntu niezabudowane,

Zapisane  w ewidencji gruntów jako klasoużytek: ŁIII, Ws

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, działki porośnięte roślinnością trawiastą i zakrzewieniami.

0.1143

0.1166

0.1170

0.1170

19-MNU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej(1)

4-KDW – teren drogi wewnętrznej(1)

380.000,-(2)

38.000,-

1130

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 28.06.2022 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  17 sierpnia 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

Ogloszenie Nr 20 2022 dz72

Ogłoszenie nr 19/2022 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

271

KW działki

SW1D/00038344/0

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. Sanatoryjna budynek nr 9

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 6, położony na II piętrze o pow. użytkowej 10,50 m2, udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 7,85%. Stan techniczny lokalu niski.

737

(udział 7,85%- 57,85 m2)

MS.14– teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności(1)

14.000,- zł

1.400,-

 • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  17 sierpnia 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>