18 maja 2022 r. podczas XV Międzygminny Konkurs Optymistycznej Piosenki Przedszkolnej „Wiolinek”, mali artyści w pięknych, kolorowych strojach zaprezentowali na scenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach piosenki z repertuaru przedszkolnego, w których szczególną uwagę zwrócono na optymistyczny przekaz i radosny nastrój utworów.

W konkursie udział wzięło 8 przedszkoli z Powiatu Dzierżoniowskiego: Przedszkole Publiczne nr 4 z Bielawy, Przedszkole Publiczne nr 3 oraz Przedszkole Publiczne nr 7 z Dzierżoniowa, Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” z Piławy Górnej, Przedszkole Publiczne na „Akacjowym Wzgórzu” z Łagiewnik, Przedszkole Publiczne „Zaczarowany Gród” z Niemczy oraz Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek z Pieszyc, jak również przedszkole gospodarzy wydarzenia: Przedszkole Publiczne nr 2 w Pieszycach.

Jury w składzie: Anna Tabisz – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, Anita Hałuszko – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Pieszyce, Wioletta Stasieńko – Starszy Administrator ds. Oświaty, wyłoniło laureatów konkursu:
I miejsce – Hanna Cudowska z Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie,
I miejsce – Dorota Tretiak z Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach,
II miejsce – Jerzy Molski z Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie,
II miejsce – Hanna Sazońska z Przedszkola Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie,
II miejsce – Sara Bernady z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej,
II miejsce – Nela Jachimowska z Przedszkola Publicznego „Zaczarowany Gród” w Niemczy,
III miejsce – Hanna Góral z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Pieszycach,
III miejsce – Nadia Lorenc z Przedszkola Publicznego na „Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału, a opiekunom wkładu pracy włożonego w przygotowanie dzieci do konkursu.

Wiolinek2022