W związku w naborem realizowanym przez WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2022 r., Związek Gmin ZGPD-7 zaprasza właścicieli nieruchomości zainteresowanych uzyskaniem dotacji na usuniecie azbestu w bieżącym roku, do składania wniosków o dotację do Związku Gmin ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów. Wnioski należy składać do dnia 8 kwietnia 2022 r.

Na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości, Związek Gmin wystąpi o dofinansowanie do WFOŚiGW we Wrocławiu. W przypadku przyznania dofinansowania, prace polegające na usuwaniu azbestu będą realizowane w okresie letnim.

Przypominamy, że zgodnie z programem wycofywania azbestu z gospodarki, jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest dopuszcza się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Prace polegające na demontażu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie firmy posiadające specjalne uprawnienia i wyposażenie ochronne.

Pobierz wniosek >>>