PORZ膭DEK OBRAD sesji Rady Miejskiej ON- LINE planowanej na dzie艅 30 marca 2022 r., godz.: 14:00.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Miejskiej za 2021 rok.
5. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Miejskiej Pieszyc za 2021 rok.
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie oddalenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach (projekt nr 25/2022).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 18/2022).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2022 rok (projekt nr 19/2022).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyodr臋bnienia w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2023 rok 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki (projekt nr 20/2022).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie upowa偶nienia Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce do dokonywania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Gminy Pieszyce w celu realizacji zada艅 zwi膮zanych z pomoc膮 obywatelom Ukrainy (projekt nr 27/2022).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w zwi膮zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa艅stwa (projekt nr 26/2022).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata
2022-2025 (projekt nr 21/2022).
13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Pieszycach na rok 2022 (projekt nr 22/2022).
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Pieszyce w 2022 r. (projekt nr 23/2022).
15. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXIX/287/2022 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (projekt nr 24/2022).
16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc
Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 TUTAJ, a w dniu sesji obrady na 偶ywo mo偶na ogl膮da膰 poprzez portal.posiedzenia.pl/PIESZYCE