ZARZĄDZENIE Nr 268/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE Nr 268/2021