ZARZĄDZENIE Nr 267/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Pieszycach”.

ZARZĄDZENIE Nr 267/2021