Realizacja projektu Trasa Sudecka – Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - Etap II”. Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Dzierżoniowa oraz Gminy Bielawa i Gminy Pieszyce.

Burmistrz Dzierżoniowa informuje, że w dniu 28.07.2021 r. została wydana na rzecz Zarządu Województwa Dolnośląskiego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu Trasa Sudecka – Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - Etap II”. Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Dzierżoniowa oraz Gminy Bielawa i Gminy Pieszyce.

DOKUMENTY:

Obwieszczenie Burmistrza Dzierżoniowa

Ogłoszenie Burmistrza Dzierżoniowa

Decyzja z dnia 28.07.2021

Załącznik mapowy przebiegu obwodnicy