Przekraczamy granice EU EG
Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002284/136 pn. „Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa  w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska Polska 2014-2020

Od Gór Orlickich po Góry Sowie – zabytki sakralne

Gotycki kościół katolicki św. Mikołaja w Bohuslavicach pochodzący z XIII w. został przebudowany w roku 1687. Pozostałe przebudowy przeprowadzono w latach 1777 i 1840. W przedsionku kościoła umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą poległym w I wojnie światowej. Obok kościoła znajduje się dzwonnica, której dużą wieżę zbudowano w 1605 roku.

Od gor orlickich po gory sowie katolicky kostel

Wieża posiada trzy dzwony – najmniejszy św. Mikołaja, odlany w 1516 roku za pana Jana Černčickiego, ważący 2 cetnary, środkowy Panny Marii z roku 1547 o wadze 12 cetnarów oraz największy z roku 1581, ważący 20 cetnarów. Zegar na wieży jest darem od Zamku w Nowym Mieście z roku 1849.

Ossuarium zostało zbudowane w roku 1777 i sprowadzono do niego kości zmarłych z innych części przeniesionego cmentarza. Znajdująca się w sąsiedztwie plebania katolicka została zbudowana razem z pierwszym kościołem i wielokrotnie płonęła, ostatni raz w 1839 roku. Na jej miejscu postawiono nową plebanię w obecnej postaci, w której urzędował w latach 1839-1850 patriotyczny ksiądz i działacz związany z czeskim odrodzeniem narodowym, Jan Karel Rojek.

Neogotycki Kościół pw. św. Antoniego w Pieszycach to wysoka i duża świątynia po ewangelicka z lat 1871 - 1875, restaurowana w latach 1972 -1973. Świątynia wybudowana jest na planie krzyża w stylu neogotyckim. Od zachodu strzelista, z daleka widoczną wieżą ze smukłą iglicą. Budowla jest otynkowana, naroża i łuki otworów okiennych są wyłożone cegłą, natomiast sterczyny -  pionowe elementy dekoracyjne w postaci smukłej wieżyczki, wykonano z piaskowca. Okna zaprojektowano w dwóch poziomach, przy czym dolny rząd tworzą małe okna bliźniacze, natomiast górny - duże i wysokie konstrukcje okienne. Do absyd - pomieszczeń na rzucie półkola -  przylega pięcioboczna, o wiele niższa zakrystia. W wejściowym portalu znajduje się  nieduża rozeta - ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży. W Kościele znajdują się zabytkowe, wykonane ok 1874r. przez firmę Schlag & Söhne organy.

Od gor orlickich po gory sowie sw antoni