Szanowni Państwo,
przypominamy, że 15 września br. mija termin płatności III raty w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Prosimy o dokonanie wpłat w terminie, aby nie powstawały zaległości.
Jeżeli zdecydowaliście się Państwo opłacać podatek w rozłożeniu na 4 raty przypominamy, że termin płatności IV raty upływa 15 listopada 2021 r.
Zachęcamy Państwa do dokonywania płatności drogą elektroniczną (przelew). Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości, zapraszamy do kasy urzędu miasta i gminy w Pieszycach:

Godziny pracy kasy urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek - 9:00 - 15:00
środa - 9:00 - 16:00
piątek - 9:00 - 13:30
Więcej informacji udziela Referat Dochodów - nr tel.: 74 8 36 54 92