Inaczej niż zazwyczaj odbyła się dziś konferencja podsumowująca realizację polsko – czeskiego projektu (Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080) pn. ,,Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inerreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2020 r.
KonferencjaPLCZNews

ℹ️ O projekcie
W poprzednim okresie programowania rozpoczęto czynną współpracę PL-CZ, jej podstawy dają możliwości ewaluacji i wykorzystania potencjału jaki daje nam obszar pogranicza. W projekcie „Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca” zaplanowano szereg działań kulturalnych i promocyjnych, które przyczyną się do dalszego wzajemnego poznania z mieszkańcami gmin partnerskich. Dzięki temu nasze społeczności mogą zachłysnąć się multikulturowością regionu i mogą utrzymywać stałe kontakty. Wspólnie chcemy pracować nad rozwojem współpracy i osiągać wyznaczone cele.
➡️ Partner Wiodący: Gmina Pieszyce
➡️ Partnerzy projektu: Gmina Bohuslavice nad Metuji i Miasto Nova Paka
➡️ Cel projektu: Celem osi priorytetowej 4 jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie pogranicza. Poprzez realizację działań pogłębiła się dotychczasowa współpraca pomiędzy urzędami miast partnerskich, powstały nowe transgraniczne przyjaźnie między mieszkańcami, co wzmocni ich integrację i wspólną tożsamość kulturową. Oferta atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu podczas wspólnych imprez przyczyniła się do poprawy jakości życia poprzez aspekty materialne za nimi płynące, oraz wzrost bezpieczeństwa , zapewnieniu mieszkańcom dostępu do kultury wyższej. Realizując wspólne zajęcia uczestnicy zdobyli nową wiedzę, co przyczyni się do rozwoju ich osobowości, wzmocnią się istniejące relacje zawodowe i osobiste, powstają nowe przyjaźnie, wzmocni się integracja i poczucie tożsamości mieszkańców pogranicza.

Wszystkie działania w ramach projektu były dla ich uczestników działaniami bezpłatnymi.

➡️ Działania, które w ramach projektu odbyły się w Gminie Pieszyce

Rok 2017
8 kwietnia - Jarmark Wielkanocny
15 października - Muzykowanie polsko-czeskie
16 października - Prezentacje artystyczne: warsztaty rzeźbiarskie, filmowe, teatralne i muzyczne
16 grudnia - Święta, święta tuż, tuż

Rok 2018
7 kwietnia - Zaproszenie artystyczne
24 marca - Pisanki, kraszanki i baranki po polsku i po czesku
18 -19 lipca - Seminarium poświęcone współpracy instytucji pogranicza w zakresie turystyki
14 października - Prezentacje muzyki chóralnej
23 i 28 listopada - Spotkania rozwijające artystycznie: warsztaty: rzeźba w mydle i w glinie, filmowe, teatralne
15 grudnia - Święta w barwach polsko-czeskich

Rok 2019
13 kwietnia - Czym się różni Wielkanoc w Polsce i w Czechach?
23 września - Smaki artystyczne – Warsztaty podróżnicze
24 – 25 września - Seminarium poświęcone współpracy instytucji pogranicza – rola kultury w kształtowaniu trwałych związków pogranicza
13 października - Maraton muzyczny
16 października - Smaki artystyczne – „Warsztaty produkcji przetworów owocowych na terenie Gór Sowich”
23 października - Smaki artystyczne - warsztaty pn. „Pierogi – tradycyjny polski smak – warsztaty gotowania polskich pierogów”
25 października - Smaki artystyczne - warsztaty pn. „Warzenie polskiego i czeskiego piwa - historia i tradycja”
14 grudnia - Obrzędy, obyczaje, ozdoby, smaki w świątecznej kulturze polsko-czeskiej

Rok 2020
20 sierpnia - Warsztaty artystyczne – warsztaty magiczno - chemiczne
28 sierpnia - Warsztaty artystyczne – warsztaty z drukarką 3D
23 września - Warsztaty artystyczne – warsztaty cukierkowe cuda, wiklina
Październik / listopad - Święto muzyki
3 października - Wariacje na temat… artystycznej ekologii
22 października - Spotkania na temat… warsztaty
18 grudnia - Konferencja podsumowująca
19 grudnia - Świąteczne spotkania przy choince

➡️ Działania, które w ramach projektu odbyły się w Bohuslavicach

Rok 2017
3 czerwca - Bajkowe popołudnie
26 sierpnia - Gry bez granic
2 września - Festiwal Muzyczny

Rok 2018
2 czerwca - Chodź z nami do bajki
14 września - Razem uprawiamy sport
22 września - Łączy nas muzyka

Rok 2019
25 maja - Zgadnij kim jestem?
13 września - Sport dla nowej przyjaźni
21 września - Święto muzyki
28-29 listopada - Seminarium poświęcone współpracy instytucji z przygranicznych miast partnerskich

➡️ Działania, które w ramach projektu odbyły się w Novej Pace

Rok 2017
24 września - Jednodniowe imprezy edukacyjne dla czeskich i polskich uczestników, partnerów i innych zainteresowanych.
3 - 4 października - Seminarium poświęcone współpracy między instytucjami granicznymi.

Rok 2018
15-18 stycznia – Wspólne uczenie się.
23 września - Podróże w czasie.
13 grudnia - Świąteczna tradycja.

Rok 2019
14-17 stycznia - Edukacja i sport w barwach polsko – czeskich
15 września - Czy znasz Novą Pakę? - jednodniowe wydarzenia edukacyjne dla czeskich i polskich uczestników, partnerów i innych zainteresowanych.

Rok 2020
13-16 stycznia - Zimowe spotkanie w Novej Pace.

131987084 3851950271522992 4346158456405616482 n

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080 pn. „Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.