Szanowni Państwo,
Informujemy, że minął termin płatności II raty podatków lokalnych z terminem płatności do 15 maja 2020.  W najbliższych dniach będą wysyłane upomnienia za I i II ratę do osób, które nie zapłaciły w terminie. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zdecydowanie preferujemy dokonywanie płatności drogą elektroniczną (przelew). Jest to bezpieczniejsze dla nas wszystkich.

podatkiNews
Jeżeli nie mają Państwo możliwości dokonania przelewu, można dokonać płatności w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach w godzinach:
pon, wt, czw od 9.00 do 15.00
środa 9.00-16.00.
piątek 9.00-13.30.
Jednocześnie informujemy, że podatnikom przysługuje prawo do ubiegania się o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w formie:
• odroczenia terminu płatności podatku,
• rozłożenia na raty zapłaty podatku,
• odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
• rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
• umorzenia w części lub w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub tylko odsetek za zwłokę
przy czym udzielenie ulgi następuje w formie indywidualnej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce i zależy od wystąpienia przesłanek istnienia ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.