Zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce. Dotacja celowa z budżetu Gminy Pieszyce jest udzielana na finansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ogrzewanie ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i biomasa (ziarna zbóż, słoma, pellety, wierzba energetyczna).

Zasady i wniosek