PORZ膭DEK OBRAD
Sesja Rady Miejskiej ONLINE w dniu 29 kwietnia 2020 r. godz: 14:00


 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 1. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 1. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 1. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ - Przychodnia Miejska za 2019 rok.
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej 鈥 Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2019 rok
 1. Sprawozdanie finansowe oraz z dzia艂alno艣ci Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2019 rok.
 1. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach za 2019 rok.
 1. Sprawozdanie finansowe Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach za 2019 rok.
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2020 rok.
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce.
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzier偶oniowskiemu na zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzier偶oniowie sp.z o.o.
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia samorz膮dowego zak艂adu bud偶etowego - Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach z obowi膮zku wp艂aty do bud偶etu Gminy Pieszyce nadwy偶ki 艣rodk贸w obrotowych za 2019 rok.
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie podn贸偶a G贸r: Zamecznej i Grodzisko w Pieszycach.
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kamionki 鈥 p臋tla autobusowa.
 1. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 1. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.


  Sesj臋 mog膮 Pa艅stwo 艣ledzi膰 on-line za po艣rednictwem portalu posiedzenie.pl


  sesja online