Mieszkańcy ulicy Piotra Własta mogą cieszyć się nową nawierzchnią. Przewidywany termin oddania prac zaplanowany był na 6 kwietnia br., ale inwestycję udało skończyć się przed czasem i już dziś droga jest gotowa do użytku.

Piotra Wlasta odbior3

W ramach inwestycji wykonane zostało 325 m bieżących nawierzchni o szerokości 6 m, z kostki betonowej oraz 143 m kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

W celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego wykonane zostało również oznakowanie docelowe – strefa zamieszkania.

Na ten cel Gmina Pieszyce otrzymała 80% dofinansowania z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Łączna wartość zadania to kwota 642 452,37 zł z czego 513 961,90 zł to kwota dofinansowania.

Piotra Wlasta odbior4