Pod koniec grudnia ubiegłego roku do Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach zostało zakupione nowe wyposażenie i zabawki za łączną kwotę 84 002,70 zł. Do maluchów trafiły nie tylko nowe samochody, lalki czy wózki, ale przede wszystkim szereg zabawek manipulacyjnych, dzięki którym dzieciaki mogą ćwiczyć swoją motorykę oraz zabawek sensorycznych umożliwiających dzieciom równomierny rozwój wszystkich zmysłów.
MaluchPlusNews
Zakup dodatkowego wyposażenia możliwy był dzięki uzyskaniu zgody Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na objęcie programem „Maluch +” 2019 zwiększonej liczby nowoutworzonych miejsc w żłobku w ramach obowiązującej umowy na dofinansowanie. Łączna kwota przeznaczona na wyposażenie oraz funkcjonowanie żłobka (w tym szkolenia dla pracowników) wynosiła 302 100,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu „Maluch+” edycja 2019 241 680,00 zł i wkład własny Gminy Pieszyce w wysokości 60 420,00 zł. W chwili obecnej Żłobek Miejski w Pieszycach dysponuje 45 miejscami. Doposażenie placówki w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz materiały plastyczne zapewni dzieciom opiekę na wysokim poziomie oraz sprawi, że każdy spędzony tam przez nie dzień, będzie pełen radości i zabawy.