Gmina Pieszyce otrzymała dofinansowanie ok. 1 mln 120 tys. zł w ramach uruchomianego projektu grantowego dotyczącego wymiany starych węglowych pieców i kotłów na inne ekologiczne źródła ciepła, tj. ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompa ciepła, itp.
DofinansowaniePiecNews
Całkowita wartość projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)” to kwota 7 mln 764 tys. zł i zostanie dofinansowana w ramach RPO WD 3.3.1.e – konkurs horyzontalny OSI. Zrealizują go wspólnie „Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość” (lider) oraz samorządy Dzierżoniowa, Gminy Dzierżoniów, Pieszyc, Niemczy i Ząbkowic Śląskich. Projekt dedykowany jest dla właścicieli domków jednorodzinnych na terenie Gminy Pieszyce. Przewidywany poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych. Projekt wpisuje się szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza w gminie Pieszyce. Więcej informacji na ten temat mieszkańcy Gminy Pieszyce mogą uzyskać pod numerem telefonu 609 897 498.