Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie otrzymała dotację w wysokości 18 317,24 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Mały Strażak na zakup specjalistycznego sprzętu służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska.
Dotacja dla OSP NEWSW ramach projektu został zakupiony: detektor wielogazowy, piły do cięcia drewna i betonu, stojak hydrantowy, lanca gaśniczo-burząca, klucz do hydrantu, rozdzielacz kluczowy, sorbent, tłumica aluminiowa, hydronetka oraz motopompa pływająca. Całkowity koszt realizacji zadania 20 434,00 zł.