W związku ze zbliżającymi się dniami Wszystkich Świętych i Zaduszkami informujemy, że dnia 1 listopada 2019 r. w obrębie cmentarza przy ulicy Ogrodowej w Pieszycach obowiązywać będzie zakaz postoju po obu stronach jezdni.
1 XI 2018rok Zmiana Organizacji Ruchu MAPA
Całkowitym zakazem postoju objęty będzie odcinek ulicy Ogrodowej (od ul. Botwinowej przez całą długość cmentarza), ulica Królowej Jadwigi oraz ulica księdza Prałata Franciszka Bieleckiego. Miejsca postojowe dla samochodów dostępne będą po stronie cmentarza oraz na polanie przy kościele pw. św. Antoniego.
Urząd Miasta i Gminy prosi o zastosowanie się do znaków i pozostawianie swoich pojazdów w wyznaczonych miejscach.