Zmiana terminu składania i rozpatrzenia ofert w otwartych konkursach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, tj. działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania imprez kulturalno-rekreacyjnych i integrujących społeczność parafialną, a także na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
ZmianaDatyKonkursuNews