Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, że w związku z kolejnym sezonem migracji dzikich ptaków, biorąc pod uwagę doniesienia o wystąpieniu w ostatnim okresie nowych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków w hodowli drobiu w Bułgarii i wcześniejsze informacje o występowaniu choroby na terytorium Rosji oraz bieżące analizy epidemiologiczne w tym zakresie, istnieje ciągłe zagrożenie wystąpienia choroby w stadach drobiu hodowlanego.
Jak pokazują doświadczenia i analizy z ostatnich okresów występowania choroby dzikie ptactwo wodne rzadko wykazuje objawy chorobowe, ale bardzo często jest nosicielem wirusa grypy.
W związku z tym, że choroba powoduje bardzo duże straty w hodowli drobiu i jej wystąpienie wiąże się z bardzo wysokimi kosztami zwalczania, najistotniejszą i jednocześnie najtańszą metodą jest właściwe stosowanie zasad bioasekuracji przez hodowców, mające na celu niedopuszczenie do przeniesienia wirusa choroby na stada hodowlane.

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują zakazy i nakazy określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722), a w szczególności nakazy:
1. zabezpieczenia drobiu przed kontaktem z dzikim ptactwem, w szczególności ptakami wodnymi;
2. zabezpieczenia paszy i ściółki przed dostępem dzikich ptaków;
3. uniemożliwienia kontaktu drobiu hodowlanego z otwartymi zbiornikami wodnymi;
4. zabezpieczenia zbiorników (oczek) wodnych znajdujących się na terenie gospodarstwa przed dostępem dzikich ptaków wodnych;
5. powstrzymania się od dokarmiania dzikich ptaków na terenie gospodarstwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Czesław Barwicki