POSTANOWIENIE PROCEDURALNE NR 1/2014
RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: przyj臋cia harmonogramu sesji Rady Miejskiej w Pieszycach na 2015r. 搂 1.
Przyjmuje si臋 niniejszy harmonogram sesji Rady Miejskiej w Pieszycach na rok 2015:

Lp.
Data posiedzenia
Temat
Odpowiedzialni za przygotowanie materia艂贸w
1.
29 stycznia 2015r.
1.     Przyj臋cie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
2.     Rozpatrywanie projekt贸w uchwa艂
1. Przewodnicz膮cy KR
2.      Burmistrz
2.
25 lutego 2015r.
1.     Rozpatrywanie projekt贸w uchwa艂
1.      Burmistrz
3.
25 marca 2015r.
1.     Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci RM za 2014r.
2.     Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady  Miejskiej w Pieszycach na 2014r.
3.     Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂
1.      Przewodnicz膮cy RM
2.      Przewodnicz膮cy Komisji sta艂ych RM
3.      Burmistrz
4.
29 kwietnia 2015r.
4.     Przedstawienie sprawozda艅 finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Gminy Pieszyce
5.     Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂
1.      Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
2.      Burmistrz
5.
27 maja 2015r.
1.     Ocena realizacji bud偶etu Gminy Pieszyce za 2014r. 鈥 sesja absolutoryjna
2.     Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂
1.      Burmistrz
6.
24 czerwca 2015r.
1.     Informacja o stanie bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego na terenie Gminy Pieszyce
1.     Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂
1.      Kierownik Posterunku Policji w Pieszycach
2.      Burmistrz
7.
26 sierpnia 2015r.
1.     Stan przygotowania plac贸wek o艣wiatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016
2.     Sprawozdanie z funkcjonowania plac贸wek o艣wiatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2014/2015
3.     Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂
1.      Kierownik Referatu O艣wiaty
2.      Dyrektorzy Plac贸wek O艣wiatowych
3.      Burmistrz
8.
30 wrze艣nia 2015r.
1.     Ocena realizacji bud偶etu Gminy Pieszyce za I p贸艂rocze 2015r.
1.      Burmistrz
9.
28 pa藕dziernika 2015r.
1.     Informacja o stanie realizacji zada艅 inwestycyjnych zaplanowanych na 2015r.
2.     Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂
1.      Burmistrz
10.
25 listopada 2015r.
1.     Podj臋cie uchwa艂 w sprawie podatk贸w lokalnych
2.     Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂
1.      Burmistrz
11.
29 grudnia 2015r.
1.     Uchwalenia bud偶etu Gminy Pieszyce na 2016r.
2.     Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pieszyce za 2015r.
3.     Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂
1.      Burmistrz

搂 2.

Tematy sesji wymagaj膮 formy pisemnej i dostarczane s膮 do biura Rady Miejskiej co najmniej 7 dni przed zaplanowanym dniem rozpocz臋cia sesji Rady Miejskiej.
搂 3.

Postanowienie proceduralne wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.