Temat:

1. Przedstawienie sprawozdań finansowo - rzeczowych jednostek organizacyjnych Gminy Pieszyce.

2. Rozpatrywanie projektów uchwał.