1258.02.13 
Pierwsza pisana wzmianka na temat Pieszyc.
1258.06.02
Książe wrocławski Henryk III potwierdza sprzedaż przez Ottona z Wilina swemu słudze Sigfridowi dziedzicznego sołectwa w Pieszycach (Petirwald). 
1263.01.08
Biskup wrocławski Tomasz I w związku z przydzieleniem kanonii Bartłmiejowi Carancionis, kapelanowi papieskiemu, nadaje mu dziesięciny biskupie od synów Ottona z Wilina ze wsi Pieszyce.
1322.06.16
Książe Bernard "powracając z Prus" wydaje w Pieszycach dokument potwierdzający darowizny dla klasztoru w Henrykowie.
1326.03.27
Rycerz Heynemann z Pieszyc kupuje posiadłości we wsi od żony rycerza Cunemanna v. Seidlitz.
1336.02.24 
Książe Bolko dokumentuje sprzedaż przez rycerza Arnolda z Pieszyc części dóbr we wsi rycerzowi Heynemannowi również z Pieszyc.
1555
Podział dóbr pieszyckich między braci Sigismunda i Hansa v. Peterswald.
1597
Pieszyce Dolne i Środkowe sprzedano Adamowi v. Reibnitz.
1599
Pieszyce Górne odziedziczył Urlich v. Strachwitz.
1600
Zaraza we wsi.
1608 
Dziedziczkę Reibnitzów poślubia Friedrich v. Gellhorn, przejmując jej dobra. 
1615- 1617
Budowa obecnego zamku.
1634
Splądrowanie zamku przez wojska uczestniczące w wojnie trzydziestoletniej. 
1643
Kwaterunki wojsk cesarskich, rabunki i pożary we wsi. Budowa fortyfikacji zamkowych.
1645.09.30
Ucieczka Gellhorna w góry. Szwedzi plądrują zamek i wieś
1648.05.29
Szwedzi plądrują ponownie zamek i 197 gospodarstw.
1649
Ernst v. Gellhorn otrzymuje tytuł barona.
1651
Właściciel Pieszyc otrzymuje tytuł hrabiego Rzeszy.
1652.01.29
Ernst Gellhorn wykupił od Christopha v. Strachwitz Pieszyce Górne - ponowne zjednoczenie wsi.
1705.06.16
Dobra pieszyckie przejmuje Bernhard v. Mohrental.
1714
Johan Christoph Klette buduje w Pieszycach manufakturę włókienniczą
1721
Dobra pieszyckie kupuje hrabia Erdman v. Promnitz.
1736.12.07
Ogromny pożar wsi.
1741
Pierwsza wojna śląska, bitwa pod Dzierżoniowem, budowa umocnień ziemnych, przy wznoszeniu których zmuszeni byli pracować mieszkańcy Pieszyc.
1742
Adaptacja lewego skrzydła pałacu w Pieszycach na zbór ewangelicki.
1742
Wraz z otworzeniem ewangelickiego systemu parafialnego powołano do życia szkołę ewangelicką
1744
Powołanie milicji ludowej (formacja wojskowa - rodzaj pospolitego ruszenia, powołana do obrony powiatów górskich, w tym Dzierżoniowa), Pieszyce i sąsiednie miejscowości wystawiły 17 zbrojnych ludzi.
1756 / 1757 
Na leża zimowe zakwaterowano w Pieszycach wojsko pruskie.
1757
W Pieszycach stacjonuje korpus cesarski generała Janusa, liczne rekwizycje i kontrybucje.
1761 /1762
Kwaterunek i kontrybucje ze strony wojsk austriackich. W Pieszycach głód i szkorbut.
1765
"Generalny Reglament Szkolny dla Śląska". Dzieci w wieku 6-13 lat mają obowiązek uczęszczania do szkoły.
1765
Sprzedaż dóbr pieszyckich hr. Christianowi Friedrichowi Stolberg-Werenigerode.
1769 - 1777
Walka Pieszyc z mieszczaństwem Dzierżoniowa o prawo wykonywania zajęć rzemieślniczych (wyłączenie spod prawa cechowego). Walka zakończyła się sukcesem Pieszyczan i dała im prawo do wykonywania rzemiosła (głównie krawiectwa, tkactwa, szewstwa).
1774
Ponowne ukazanie się źródeł mineralnych w Pieszycach. Ich wartość potwierdzają: lekarz powiatowy dr Burghard z Dzierżoniowa i tajny radca z Halle dr Hoffmann. Źródło odkryto po raz pierwszy w 1732 r., ale uległo ono zniszczeniu w czasie wojny siedmioletniej .
1779.02.07
Splądrowanie Pieszyc i Kamionek przez wojska austriackie (wojna o sukcesję bawarską.
1789
Budowa wielkiej bramy cmentarza (odnowionej gruntownie w latach 1878/ 1880).
1790
W Pieszycach stacjonują wojska. Przebywają tu też uczestnicy "kongresu rychbachskiego" - m.in. następca tronu pruskiego, późniejszy król Fryderyk Wilhelm III.
1793 / 1794
Wybudowanie kaplicy katolickiej w Kamionkach.
koniec XVIII w.
Likwidacja szkoły katolickiej w Kamionkach i rozebranie budynku szkolnego. 
pocz. XIX w. 
Założenie fabryki C.F. Zwanzigera.
1800
Część rodziny Stolberg przechodzi na katolicyzm.
1801
Ustalenie fideikomisu (ordynacji) z dóbr Pieszyce z przyległościami.
1804
Wielkie szkody wywołane powodzią w Pieszycach.
1806
Odnowienie budynku szkoły katolickiej.
1807 - 1808
Wojny napoleońskie: liczne kwaterunki, kontrybucje związane z toczącymi się w najbliższym sąsiedztwie działań wojennych.
1809
Organy w zborze ewangelickim otrzymują kuranty".
1809 - wiosna 
Hr. Ch.F. Stolberg - Wernigerode przenosi swoją siedzibę z Wernigerode do Pieszyc.
1813
W pałacu w Pieszycach kwateruje cesarz Rosji Aleksander I.
1813
W pałacu pieszyckim stacjonuje 16-letni następca tronu pruskiego, późniejszy cesarz Niemiec Wilhelm I.
1817 / 1818
Wybudowanie budynku szkoły ewangelickiej w Pieszycach Środkowych.
1837 / 1838
Wybudowanie budynku szkoły ewangelickiej w Kamionkach.
1837 / 1838
Wybudowanie szkoły ewangelickiej w Pieszycach Górnych.
1838 / 1839
Wybudowanie nowego budynku szkoły katolickiej .
1842.10.27
Wielki pożar w Pieszycach.
1843
Poszerzenie ulic w Pieszycach.
1844.05.04 - 07
Powstanie tkaczy w Pieszycach.
1844
Założenie apteki w Pieszycach.
1844 / 1849
Budowa szosy z Dzierżoniowa przez Pieszyce do Kamionek.
1846 / 1847
Drożyzna artykułów spożywczych. Groźba ponownego wybuchu niepokoju wśród tkaczy.
1855
W Pieszycach mieszka 5 741 protestantów, 1 310 katolików i 8 Żydów; w Kamionkach mieszka 978 ewangelików i 41 katolików.
1858 / 1859
Wybudowanie budynku szkoły w Pieszycach Górnych.
1860
Wielka powódź w Pieszycach.
1862
Budowa nowej szkoły ewangelickiej.
1875.06.01
Poświęcenie nowo zbudowanego kościoła ewangelickiego wg planów inspektora budowlanego Stephani z Dzierżoniowa.
1879
Wybudowanie nowego budynku szkoły ewangelickiej w Pieszycach Górnych. 
1863.12.01
Założenie cmentarza ewangelickiego na gruntach podarowanych gminie przez fabrykanta A. Geislera. Do tej chwili wszyscy zmarli grzebani byli bez różnicy wyznania na cmentarzu katolickim.
1864
Powiększenie budynku szkoły ewangelickiej o jedno piętro.
1865
Budowa gazowni w Pieszycach.
1865 
Pożar w Pieszycach.
1868
Powstanie w Pieszycach z fundacji hrabiów Stolberg - klasztoru Sióstr Dzieciątka Jezus i powstanie przy klasztorze domu opieki nad biednymi dziećmi (sierociniec), i wychowywania małych chłopców.
1868.06.14
Przejście praw patronackich nad kościołem ewangelickim na gminę ewangelicką. Warunkiem ugody z hrabiami Stolberg - Wernigerode było m.in. opóźnienie dotychczasowego zboru ewangelickiego "na zamku".
1871.07.19
Poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół ewangelicki na gruntach podarowanych przez fabrykanta Augusta Zwanzingera.
1872.12.15
Kradzież monstrancji z kościoła katolickiego w Pieszycach. Po odnalezieniu uroczysta procesja wprowadzająca monstrancję z powrotem do kościoła.
1873
Prywatna szkoła katolicka w Peiskersdorf (Piskorzowie) uzyskuje prawa "szkoły publicznej".
1874
Zawalenie się w wyniku huraganu hełmu wieży kościoła katolickiego.
1875
Przejęcie sierocińca katolickiego przez państwo.
1880
Poświęcenie nowej wieży kościoła katolickiego.
1880
W Pieszycach mieszka 7 996 osób.
1883 / 1884
Epidemia tyfusu.
1887 / 1895
Budowa kolejki sowiogórskiej przechodzącej m.in. przez Pieszyce. W Pieszycach powstają trzy stacje kolejowe.
1897
Projekt budowy lokalnej kolejki elektrycznej z Dzierżoniowa do Pieszyc.
1903
Budowa szkoły katolickiej w Pieszycach Dolnych.
1906
Założenie Gminnej Kasy Oszczędnościowej (rodzaj banku) w Pieszycach. Pomieszczenia znajdowały się w Ratuszu.
1925.10.01
Oddzielenie Gminnej Kasy Oszczędnościowej od oddziału bankowego. 
1929.06.16
Spotkanie młodzieży z powiatu dzierżoniowskiego połączone z różnego rodzajem zawodami sportowymi i imprezami rozrywkowymi. Spotkanie miało miejsce na terenie stadionu i basenu w Pieszycach.
1941
Uruchomienie obozu pracy "Sportschule" na pograniczu Bielawy, Dzierżoniowa i Pieszyc.
1944
Przekształcenie "Sportschule" w filie obozu Gross Rosen.
1945.05.08
Zajęcie Pieszyc przez oddziały Armii Czerwonej .
1945.05.09
Powołanie pierwszego powojennego burmistrza, którym zostaje Karl Neumann.
1945.06
Powołanie Komitetu Żydowskiego w Pieszycach. W osiedlu mieszka blisko 700 osób pochodzenia żydowskiego.
1945.06.20
Powołanie pierwszego polskiego burmistrza miejscowości - Henryka Biernackiego.
1945.08.04
Mord na burmistrzu Biernackim dokonany przez żołnierzy sowieckich. 
1945.08.24
Pismo Pełnomocnika Rządu RP powołujące gminę Peterswald.
1945.10.29
Zmiana oficjalnej nazwy miejscowości z Peterswald na Piotrolesie. 
1946.10.10
Powołanie pierwszej Gminnej Rady Narodowej w Piotrolesiu.
1947.01
Powołanie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Dzierżoniowie - uruchomienie regularnej komunikacji autobusowej między Bielawą, Dzierżoniowem i Pieszycami.
1947
Zmiana nazwy miejscowości z Piotrolesie na Pieszyce.
1948
Pierwszy wniosek Pieszyc o przyznanie praw miejskich.
1952
Pieszyce liczą ponad 8,5 tys. mieszkańców.
1962.07.22
Nadanie praw miejskich.