Działając na podstawie § 8 statutu Gminy Pieszyce oraz § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 4 do statutu Gminy Pieszyce z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Jego Eminencji księdzu kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi zwrócił się Mirosław Obal – Burmistrz Miasta Pieszyce. gulbinowicz
„Mój wniosek podyktowany jest wielkim szacunkiem do Jego Eminencji, jak również zasługami księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza dla Gminy Pieszyce” – komentował burmistrz Pieszyc.

Henryk Kardynał Gulbinowicz urodził się 17 października 1923 roku w Szukiszkach – w majątku swoich rodziców. W 1944 roku rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Wilnie, a następnie kontynuował je w Białymstoku, dokąd przeniesiono Seminarium.
18 czerwca 1950 roku przyjął święcenia kapelańskie z rąk biskupa Romualda Jałbrzykowskiego.
W latach 1951 - 1955 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuł doktora teologii i etyki. W Białymstoku pracował jako duszpasterz akademicki.
Od 1959 roku wykładał etykę i teologię moralną w Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie.
8 lutego 1970 roku w prokatedrze w Białymstoku otrzymał z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego sakrę biskupią. Sześć lat później promowany na arcybiskupa metropolitę wrocławskiego, w miejsce zmarłego kardynała Bolesława Kominka. 12 stycznia 1976 roku objął rządy w archidiecezji. Ingres do katedry wrocławskiej odbył się 2 lutego 1976 roku.
25 maja 1985 roku decyzją papieża Jana Pawła II wyniesiony został do godności kardynalskiej.
We Wrocławiu pracował do 3 kwietnia 2004 roku tj. do chwili przejścia na emeryturę.

Kardynał Henryk Gulbinowicz w okresie swojego pobytu we Wrocławiu był inicjatorem wielu ważnych przedsięwzięć. Jest człowiekiem bardzo energicznym i aktywnym, autorem wielu prac z dziedziny teologii moralnej, etyki, ekumenizmu, a także historii Ziem Wschodnich. Za swoje zasługi otrzymał tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej. Jest także Honorowym Obywatelem Miasta Oława.
W okresie swojego administrowania archidiecezją wrocławską Jego Eminencja wielokrotnie odwiedzał Gminę Pieszyce, zawsze przyjmowany był godnie, z otwartym sercem przez miejscowych kapłanów, władze Gminy i parafian.

Gulbinowicz grupowe800

Ksiądz Kardynał chętnie odwiedzał Pieszyce, wykazywał głębokie zainteresowanie jego problemami. W sytuacjach trudnych, ekstremalnych osobiście interweniował niosąc pomoc, czego dowodem są wymienione działania (np. ofiary na rzecz powodzian). Udzielał duchowego wsparcia w chwilach trudnych dla miasta i jego mieszkańców. Jego związki i kontakty z naszą gminą są znane mieszkańcom Pieszyc, a oni odwdzięczają się pamięcią o Jego Eminencji, a szczególnie ci, z którymi miał bezpośredni kontakt.

Związki Księdza Kardynała z Gminą Pieszyce >>>

Gulbinowicz poswiecenie kamienia wegielnego

Dla uhonorowania Jego zasług Rada Miejska w Pieszycach nadała Jego Eminencji księdzu kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi pierwszy tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pieszyce.

Uchwała Nr XXXIII/217/2006
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 11 lipca 2006 roku
w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce
CZYTAJ >>>