Burmistrz Miasta Pieszyce ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod działalność usługową w Pieszycach.

Nr działki
KW

Położenie i opis

Powierzchnia

(m2)

Przeznaczenie
w planie

Rodzaj prowadzonej działalności

Cena wywoławcza dziennego czynszu najmu netto (zł)

Wysokość wadium

(zł)

284

KW SW1D/00016018/6

Położenie:

Pieszyce

obręb Stadion

Opis:

Część działki gruntu

10

 

US – tereny usług sportu i rekreacji

Usługi gastronomiczne prowadzone w ruchomych placówkach gastronomicznych handel art. spożywczymi,

15,-

46,-

  1. Oferty wypełnione zgodnie z formularzem należy składać w zaklejonych kopertach
    z dopiskiem „usługi gastronomiczne” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, I piętro pok. nr 14 do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 1000. Formularz oferty można pobrać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, I piętro pok. 12.
  2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej miesięcznego czynszu najmu
    z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  3. Do stawki czynszu najmu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
  4. Opłaty dodatkowe związane z przedmiotem dzierżawy to m.in. podatek od nieruchomości.
  5. Dzierżawca będzie zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie dostawy energii elektrycznej.
  6. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005  do 24 czerwca 2019 r.

Zobacz całe ogłoszenie >>>