Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

443/1

KW działki SW1D/00019383/6

Opis:

Lokal mieszkalny nr 18, położony na II piętrze

o pow. użytkowej 15,05 m2 udział w częściach wspólnych budynku i         w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 2,56%.

Położenie:

Gmina Pieszyce,  ul. Świdnicka 24, obręb Dolne

340

(udział 2,56%- 8,70 m2)

8-MNU – teren

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (1)

14.810,- zł

W tym udział w gruncie – 423- zł

1.400,-

  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 r. o godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy    w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 10 lipca 2019 r.

Zobacz całe ogłoszenie >>>