Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

769

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu, rolna. Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: ŁIII,    

0.1644

R.12- użytki rolne(1)

4.100,0

400,-

900

2

433

KW SW1D/ 00048445/1

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Górne

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

rolna. Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: Ł III

0.2095

R - tereny rolnicze(2)

5.237,50

520,-

930

3

317

KW SW1D/ 00046455/0

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Bratoszów obręb Bratoszów

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

rolna. Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa, RIVb, RIIIb,

0.0897

12-R- teren rolniczy(1)

3.139,50

300,-

1000

4

226

KW SW1D/ 00046454/3

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Bratoszówi obręb Bratoszów

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: PsV

0.0494

12-R- teren rolniczy(1)

1.235,-

120,-

1030

 (1) przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (2) przeznaczenie w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 04.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 4.04.2019 r.

Zobacz całe ogłoszenie >>>