Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

448

KW SW1D/ 00048687/9

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu, rolna(1). Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa, ŁIII,      W-ŁIII

0.4597

R.12- użytki rolne(2)

16.089,50

1.600,-

900

2

16

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Stadion

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

rolna(1).

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa

0.3734

R.15- użytki rolne(2)

17.5016,-

1.700,-

930

3

338

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Stadion

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

rolna(1). Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa, RIVb, RIIIb,

2.1532

7-R- tereny rolne(2)

69.833,-

7.000,-

1000

4

223

KW SW1D/ 00048461/9

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

wieś Kamionki obręb Kamionki

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: PsIV

0.2287

MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności(3)

57.175,-

5.700,-

1030

5

944/2

KW SW1D/ 00048565/8

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

0.1098

MS.21 – zabudowa mieszkaniowa i usługowa niskiej intensywności(2)

60.873,-(4)

6.000,-

1100

6

944/3

KW SW1D/ 00048565/8

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

0.1099

MS.21 – zabudowa mieszkaniowa i usługowa niskiej intensywności(2)

73.413,-(4)

7.300,-

1130

7

944/5

KW SW1D/ 00048565/8

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

0.1099

MS.22 – zabudowa mieszkaniowa i usługowa niskiej intensywności(2)

67.802,-(4)

6.700,-

1200

8

293

KW SW1D/ 00050976/9

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Górne

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana rolna(1). Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne od strony Bielawy. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uzyskać we własnym zakresie zgody na korzystanie z nieruchomości wykorzystywanych jako drogi wewnętrzne.

0.7588

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (3)

227.640,-

22.700,-

1230

9

532

KW SW1D/ 00048418/3

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

wieś Piskorzów obręb Piskorzów

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa, RIIIb

0.9149

w.MN.10 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna(2)

182.980,-

18.000,-

1300

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity    Dz.U. z 2016, poz. 2052).

 (2)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (3) przeznaczenie w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce

 (4) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 04.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 3.04.2019 r.

Zobacz całe ogłoszenie >>>