Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

343/5

KW SW1D/ 00022483/1

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

wieś Piskorzów obręb Piskorzów

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

612

7-MNU tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej(1)

18.905,-(2)

1.900,-

1000

 (1) przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (2)  do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 31.07.2018 r., II – 9.10.2018 r., III – 8.01.2019 r., IV – 26.02.2019 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 03.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,     ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 21.03.2019 r.

Zobacz całe ogłoszenie >>>

Ogloszenie Nr 5 2019