W艂a艣cicielom lokali, kt贸rym przy wyodr臋bnianiu w艂asno艣ci lokali w budynku wydzielono dla tego budynku dzia艂k臋 gruntu niespe艂niaj膮c膮 wymog贸w dzia艂ki budowlanej, przys艂uguje roszczenie wobec gminy o zawarcie umowy przeniesienia w艂asno艣ci lub oddanie w u偶ytkowanie wieczyste, przyleg艂ej nieruchomo艣ci gruntowej lub jej cz臋艣ci tak, aby razem z dotychczas wydzielon膮 dzia艂k膮 powsta艂a dzia艂ka gruntu spe艂niaj膮ca wymagania dzia艂ki budowlanej (na podstawie art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z p贸藕n. zmianami). Sytuacja ta ma zastosowanie w 艣wietle obowi膮zuj膮cych przepis贸w wynikaj膮cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p贸藕n. zmianami) oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w艂asno艣ci lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), dzia艂ka pod budynkiem sprzedanym po obrysie nie spe艂nia wymog贸w przewidzianych dla dzia艂ki budowlanej.

Rada Miejska w Pieszycach wyrazi艂a zgod臋 na udzielenie bonifikaty w wysoko艣ci 90 % od ceny nieruchomo艣ci gruntowej sprzedawanej osobom, kt贸rym przys艂uguje roszczenie z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami (Uchwa艂a nr XII/93/2015 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r. 鈥 Dz. Urz. Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego z 02.11.2015 r. poz. 4423).

Bonifikata obowi膮zywa膰 b臋dzie do 31.12.2018 r.

UWAGA!
Nabywca ponosi膰 b臋dzie w ca艂o艣ci koszty zwi膮zane z przeprowadzonym post臋powaniem, to jest koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomo艣ci, wyceny nieruchomo艣ci, op艂at notarialnych.

Wydzia艂 Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urz臋du Miejskiego w Pieszycach udziela dodatkowych informacji o nabycie prawa w艂asno艣ci lub u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci gruntowej w trybie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami (Pieszyce ul. Ko艣ciuszki 2, pok. 12, tel. 074/ 8365-268).