Pieszyce obok takich miast jak Kołobrzeg, Koszalin czy Poznań będą uczestniczyły w Partnerskiej Inicjatywie Miast na lata 2021 – 2023.

Gmina Pieszyce będzie uczestniczyła w sieci inicjatyw PPP, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to dla nas bardzo istotne, bowiem jest to jedna z możliwych form inwestycyjnych, w której być może będzie budowana stacja Wielka Sowa i realizowane będą inne inwestycje, jak np. termoodernizacja obiektów należących do gminy.
Istotą projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast jest wspieranie procesu uczenia się miast i podnoszenie ich zdolności administracyjnych, obywatelskich oraz kooperacyjnych. W tym celu miasta otrzymują wsparcie eksperckie oraz możliwość wzajemnego inspirowania się podejmowanymi działaniami wymiany dobrymi praktykami. Rozpoczęcie projektu planowane jest na początek 2022 r.
Nadesłane zgłoszenia do udziału w projekcie oceniała komisja składająca się z przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ekspertów Banku Światowego.

na podst. https://www.gov.pl