Po zagospodarowaniu budynku po Zespole Szkół im. Ks. Jan Dzierżonia w Pieszycach na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach, dyrekcja „jedynki” podjęła się stworzenia miejsca pamięci poświęconego dawnej Szkole Rolniczej i późniejszemu Zespołowi Szkół.

W honorowym miejscu umieszczono sztandar szkoły, kroniki, trofea i inne ważne pamiątki będące częścią historii dawnej Szkoły Rolniczej. Osoby chcące przybliżyć sobie historię szkoły będą mogły zwiedzać to miejsce.

Miejsce pamieci zespolu szkolMiejsce pamieci zespolu szkol2

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku początkowo jako Publiczna Szkoła Powszechna Rolnicza, by już w kwietniu 1948 roku przekształcić się w Państwowe Gimnazjum Rolnicze. Od 1953 roku była to Państwowa Szkoła Rolnicza. Przyjęto wówczas 78 uczniów do dwóch klas., a kadrę pedagogiczną stanowiło 5 nauczycieli. Uczniowie zakwaterowani byli w internacie, a praktyki odbywały się w szkolnym gospodarstwie o powierzchni 96 ha.

W kolejnych latach szkoła kilkukrotnie zmieniała profile kształcenia. W 1976 roku w szkole utworzono Państwowe Technikum Rolnicze oraz pierwsze na Dolnym Śląsku Średnie Studium Zawodowe. W ten sposób powstał Zespół Szkół Rolniczych. Placówka rozwijała się bardzo szybko zmieniając typy szkół i kierunki kształcenia. Powstały Zasadnicza Szkoła Modernizacji Rolnictwa (1978), Państwowe Technikum Hodowlane (1979), Technikum Technologii Żywności (1984), Zasadnicza Szkoła Rolnicza – WGD (1984), Zasadnicza Szkoła Zawodowa – aparatowy przemysłu spożywczego (1990) i ogrodnik terenów zieleni (1991).

W 1998 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technologii Żywności, a w 1999 r. na wniosek dyrekcji szkoły, samorząd miasta Pieszyce podjął decyzję o utworzeniu gimnazjum w budynku szkoły. Uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego zmieniono również nazwę na Zespół Szkół, który w ofercie edukacyjnej dysponował: liceum ogólnokształcącym, liceum zawodowym – liceum gospodarcze, technikum – technik technologii żywności, zasadniczą szkołą zawodową oraz szkołą policealną.

Po wdrożeniu reformy systemu kształcenia w Polsce gimnazjum jako typ szkoły przestało istnieć. Tym samym młodzież, która zasilała do 2016 r. Zespół Szkół w Pieszycach w ramach gimnazjum, a wywodząca się głównie z Pieszyc, została przekierowana do ośmioletniej szkoły podstawowej. Stało się to przyczyną problemów lokalowych placówki, która zmuszona była pracować na dwie zmiany.

Z kolei sytuacja Zespołu Szkół była coraz trudniejsza. W trzypiętrowym budynku szkoły, dysponującym między innymi 12 klasopracowniami, halą sportową, siłownią i boiskami, uczyło się zaledwie 86 uczniów. Dla porównania w roku szkolnym 2011/2012 szkoła liczyła 414 uczniów, przy czym trzon szkoły stanowili uczniowie gimnazjum. Spadkowa tendencja liczby uczniów miała negatywny wpływ na koszty utrzymania placówki, w wyniku czego Rada Powiatu Dzierżoniowskiego podjęła uchwałę o likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

Na podstawie: 60 lat Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach 1947-2007