W ciągu dwóch najbliższych miesięcy mieszkańcy i turyści pojadą na Przełęcz Jugowską w całości po równym asfalcie. Gmina Pieszyce podpisała umowę na remont drogi z Pieszyc przez Kamionki do wysokości zatoki autobusowej.

850

W ten sposób, dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zyskamy łącznie blisko 2,5 km nowej nawierzchni, a w efekcie tego cała droga z Pieszyc na Przełęcz Jugowską będzie prowadziła po nowej, równej nawierzchni. - W perspektywie trzeciego etapu remontu ulicy Kopernika, który przed nami, oraz wcześniejszego remontu drogi wojewódzkiej w Rościszowie oraz ostatnio przeprowadzonych prac naprawczych w górskiej części tej drogi możemy zapewnić mieszkańcom i turystom komfort podróżowania – mówi burmistrz Pieszyc – Dorota Konieczna – Enozel. – Na pewno przez pewien czas będzie trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu, ale wspólnie z wykonawcą remontu postaramy się, aby były one jak najmniej uciążliwe.

Prace remontowe będą polegały na wykonaniu tzw. nakładki, czyli całkowitym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi oraz wykonaniu w to miejsce nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o łącznej grubości 10 cm.
Wykonana zostanie także ścinka zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich mieszanką stabilizacyjną, odnowione oznakowanie poziome oraz wyregulowane wpusty i urządzenia obce.
Wykonawcą inwestycji jest Eurovia Polska S.A. Całkowity koszt prac to 1 117 850,48 zł.
Remont powinien zostać zakończony do połowy sierpnia br.

rfil