Mieszkańcom Gminy Pieszyce zależy na bezpiecznych i niedziurawych drogach. Tak mówią wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ramach opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. W każdej części miasta i w sołectwach znajdą się wymagające mniejszych, lub większych inwestycji ulice i uliczki, które pieszycki magistrat stara się w miarę swoich możliwości remontować. Oczywiście, inwestycje najczęściej są przeprowadzane wówczas wtedy, gdy uda się pozyskać środki zewnętrzne.
InwesatycjeDrogoweHermanaNews
Tylko w roku 2021 możemy się pochwalić przebudową drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na ul. Hermana w Pieszycach. Całość prac wyniosła 900 000 zł, kwota dofinansowania to 640 050 zł.
W ostatnich latach udało nam się wykonać następujące remonty:
- przebudowa ulicy Własta w Pieszycach,
- wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Świdnickiej,
- wymiana nawierzchni drogi gminnej ul Świdnicka w Pieszycach – etap I i etap II,
- wymiana przykanalików kanalizacji deszczowej w ul. Świdnickiej,
- wymiana nawierzchni w ul. Bieleckiego,
- wymiana krawężników w ul. Martwej,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Rolna w Pieszycach,
- budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej w Kamionkach,
- przebudowa drogi wojewódzkiej w Rościszowie,
- budowa chodnika w Kamionkach etap I,
- przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową ul. Własta i ul. Biernackiego w Pieszycach,
- budowa ścieżki rowerowej Pieszyce – Kamionki,
- przebudowa ul. Sportowej,
- remont ulicy Konopnickiej.
InwestycjeDrogoweWlastaNewsNaszym mieszkańcom powtarzamy, że duża część inwestycji może ujrzeć światło dziennie dzięki środkom zewnętrznym, dodatkowo o dotacje staramy się wspólnie z naszymi partnerami, w tym przypadku z sąsiadującymi gminami z powiatu dzierżoniowskiego.