Powoli dobiegają końca prace związane z budową nowej nawierzchni na ulicy Hermana w Pieszycach. Wcześniej wykonano kanalizację deszczową. Gmina Pieszyce pozyskała na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych blisko 650 000 zł.

hermana 1b
W poprzednich latach w ulicy Hermana wykonaliśmy kanalizację sanitarną oraz oświetlenie. Przygotowaliśmy również projekt wodociągu, który nie będzie zlokalizowany w drodze, więc może stanowić niezależną inwestycję, ale jego wykonanie uzależnione będzie od zapotrzebowania mieszkańców.
Gmina Pieszyce w latach 2017 i 2018 ogłosiła trzy przetargi na wykonanie tej drogi. Każdy z nich zdecydowanie przewyższał możliwości finansowe Gminy, a pozyskanie finansowania zewnętrznego na tego typu inwestycję nie było możliwe.
Udało się za to wybudować drogę polną w ciągu ulicy Hermana w kierunku jeziora w Bielawie. W ten sposób powstała droga asfaltowa łącząca Pieszyce z Bielawą, która tworzy ciąg pieszo – rowerowy.
Wszystkie prace związany z budową drogi, powinny zakończyć się do 30 kwietnia 2021 r. Koszt prac to 834 340,93 zł.
Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie realizacji kolejnych inwestycji drogowych, w tym całkowitej przebudowy ulicy Kopernika (III etap), pudowy parkingu pomiędzy Pieszycami a Kamionkami oraz budowy nakładki we wsi Kamionki. Gmina otrzymała an ten cel promesę na blisko 2,5 mln złotych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

hermana 3b


Przebudowa ulicy Władysława Hermana w Pieszycach
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Kwota dofinansowania: 640 049,60 zł
Całkowita wartość inwestycji: 859 954,46
Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Władysława Hermana w Pieszycach wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnieniem.
Planowany efekt: Długość przebudowanego odcinka 466,00 mb

flaga i godlo www