Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach w 2021r. przystąpił do realizacji programu rządowego pn. „Wspieraj Seniora”. Program zapowiadany początkowo tylko na okres pierwszego kwartału 2021r. został przedłużony do końca roku.
wspieraj seniora plakatNews
W ramach programu świadczone jest wsparcie osobom starszym w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. Pomoc niesiona Seniorom dotyczy wsparcia w czynnościach dnia codziennego tj. zrobienie zakupów, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, rejestracja do lekarza lub zamówienie wizyt domowych, wykupienie recept, czasem jest to zapewnienie kontaktu z drugim człowiekiem, rozmowa wspierająca. W szczególnych okolicznościach pomoc może zostać udzielna także osobom poniżej 70 roku życia.
Pomoc taka realizowana jest na terenie Gminy Pieszyce przez pracowników socjalnych. Od stycznia do marca 2021 r. objęto już wsparciem 46 osób.
Mając na względzie powyższe prosimy o zgłaszanie wszystkich sytuacji gdy Senior - osoba starsza lub niepełnosprawna wymaga wsparcia, pomocy lub opieki. W tym trudnym czasie musimy otoczyć szczególną troską nie tylko Seniorów z naszych rodzin, ale także tych zamieszkujących najbliższe otoczenie.
Wszystkie zgłoszenia przyjmujemy w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku osobiście lub pod numerem telefonu 74 836 52 45.
Można także skorzystać z ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii nr 22 505 11 11, z której to zgłoszenie zostanie przekierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach.