W Pieszyckim Panteonie Pamięci Narodowej złożono dziś wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W ten symboliczny sposób uczczono obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kwiaty w imieniu władz samorządowych złożyli Krzysztof Galiak – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce oraz Jadwiga Kowalska, Krystyna Szatkowska i Zdzisław Oleksiak – członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Krzysztof Tulej – radny Rady Miejskiej w Pieszycach oraz członkowie Stowarzyszenia Pasjonat – Bożena i Henryk Chojnaccy, Dariusz Ostrowski i Zbigniew Tomaszczyk.

Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są bohaterowie, „którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”1. Żołnierzy Wyklętych określa się również „Żołnierzami Niezłomnymi ” lub „żołnierzami drugiej konspiracji”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.

na podst.: ipn.gov.pl

DzienPamieciZolnierzyWykletych

 DzienPamieciZolnierzyWykletych2

DzienPamieciZolnierzyWykletych3   DzienPamieciZolnierzyWykletych4

 

DzienPamieciZolnierzyWykletych5