Najbli偶szy spis powszechny b臋dzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.(planowania zmiana wyd艂u偶enia terminu do 30 wrze艣nia 2021 r.). Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 b臋dzie w pe艂ni realizowany przy u偶yciu interaktywnego formularza spisowego dost臋pnego na stronie GUS. Obowi膮zkiem spisowym b臋d膮 obj臋te:
鈥 osoby fizyczne stale zamieszka艂e i czasowo przebywaj膮ce w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie b臋d膮cych mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie maj膮ce miejsca zamieszkania;
鈥 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie b臋d膮ce mieszkaniami.
Pytania dotycz膮 m.in. wieku, stanu cywilnego, wykszta艂cenia, zawodu, aktywno艣ci ekonomicznej, niepe艂nosprawno艣ci, charakterystyki etniczno-kulturowej, migracji. W badaniu zbierane s膮 te偶 dane na temat mieszka艅 od os贸b, kt贸re dane lokum zamieszkuj膮. W formularzu s膮 wi臋c pytania o metra偶 czy spos贸b ogrzewania mieszkania.
Wyniki spisu s艂u偶膮 mi臋dzy innymi samorz膮dom do kszta艂towania polityki lokalnej, a to przek艂ada si臋 na 偶ycie mieszka艅c贸w. Gmina wykorzystuj膮c dane ze spisu mo偶e podj膮膰 decyzje, w jakie us艂ugi powinna inwestowa膰, ile powinno by膰 zbudowanych przedszkoli, 偶艂obk贸w czy punkt贸w us艂ugowych. Na wynikach spisu w艂adze publiczne i r贸偶ne podmioty opieraj膮 swoje decyzje i strategie.
Tegoroczny spis powszechny b臋dzie pierwszym, w kt贸rym nadrz臋dn膮 metod膮 zbierania danych b臋dzie samodzielnie wype艂niany formularz internetowy.
Dopiero je艣li kto艣 nie dope艂ni obowi膮zku samospisu internetowego, b臋d膮 si臋 z nim kontaktowa膰 rachmistrzowie 鈥 telefonicznie lub bezpo艣rednio.
Aby zapobiec sytuacji, w kt贸rej zobowi膮zany do spisu mieszkaniec Polski nie ma mo偶liwo艣ci dokonania samospisu (np. z powodu braku dost臋pu do urz膮dze艅 i Internetu), ustawa zobowi膮zuje nast臋puj膮ce podmioty do udost臋pnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprz臋tu do realizacji samospisu:
鈥 urz臋dy statystyczne i pozosta艂e jednostki statystyki publicznej,
鈥 urz臋dy wojew贸dzkie,
鈥 urz臋dy obs艂uguj膮ce w贸jt贸w, burmistrz贸w, prezydent贸w miast oraz gminne jednostki organizacyjne.
Lista miejsc, gdzie b臋dzie mo偶na dokona膰 samospisu b臋dzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.
W szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba obj臋ta obowi膮zkiem spisowym nie b臋dzie mog艂a wype艂ni膰 w 偶aden spos贸b formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi b臋d膮 kontaktowali si臋 z tymi osobami telefonicznie lub osobi艣cie, aby pom贸c w dope艂nieniu obowi膮zku spisowego.
Wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 na stronie: https://spis.gov.pl/.

NSP2021

NSP2021 2


Gminny Komisarz Spisowy w Pieszycach og艂asza otwarty i konkurencyjny nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych