ZARZĄDZENIE Nr 262/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Pieszycach”.
Zarzadzenie262News

Zarządzenie Nr 262/2020