Ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie” przewidzianego do dofinansowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Szczegóły:

Przetarg "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie"

PrzetargBratoszowNews