Organizatorem konkursu na najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego, jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Samorządami Województw pod patronatem medialnym miesięcznika „Gazeta Sołecka”.
RegulaminSolectwo

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie autora zdjęć

Oświadczenie wójta - burmistrza

Konkurs w pytaniach i odpowiedziach