ZARZĄDZENIE Nr 234 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.
WigiliaNews