28 listopada 2020 r. spisano ostatnie gospodarstwo rolne. Spisowi powszechnemu poddanych było na terenie Gminy Pieszyce 197 gospodarstw indywidualnych i gospodarstw osób prawnych. 25,28% gospodarstw przekazało kompletne dane metodą samospisu internetowego, 16,67% poprzez ankietę telefoniczną, a największą liczbę gospodarstw - bo aż 58,05% spisał rachmistrz działający na terenie gminy.
ZakonczylsieSpisRolnyNews
Prace spisowe na terenie Gminy Pieszyce organizował Gminny Zespół Spisowy. W terenie wykonywał pracę 1 rachmistrz spisowy, a w budynkach urzędu przy ul. Kościuszki 2 i ul. Mickiewicza 10 zorganizowane zostały stanowiska do samospisu internetowego. Powszechny Spis Rolny 2020 trwał od 1 września i zakończył się 30 listopada 2020 r.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które były zaangażowane w to ważne badanie statystyczne, szczególnie, że Powszechny Spis Rolny 2020 odbywał się w czasie pandemii, co wiązało się z dodatkowymi utrudnieniami.