Porz膮dek obrad - Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 wrze艣nia 2020 r. godz: 14:00.
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian
w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2020 rok (projekt nr 41/2020).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projet nr 42/2020).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia Gminy Pieszyce do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokument贸w programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Po艂udniowego Obszaru Funkcjonalnego (projekt nr 43/2020).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 44/2020).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Miejsca Rekreacyjno 鈥 Wypoczynkowego zlokalizowanego w Pieszycach przy ul. 1-go Maja (projekt nr 45/2020).
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.


Przewodnicz膮cy
Rady Miejskiej Pieszyc
Ryszard Kondrat